Wstecz Wstecz

Specjalnością naszej firmy, są obróbki cieplne metalu. Jest to usługa kierowana do przemysłu. Szczególny jej rodzaj to obróbka cieplna wykonywana metodą lokalną za pomocą elektrycznych mat grzewczych. Jest to miejscowe wyżarzanie, gdzie detal poddany obróbce zostaje podgrzany tylko w jednej określonej strefie. Inne jego części pozostają wolne od bezpośredniej emisji ciepła.

W zależności od potrzeb stosuje się strefy pośrednie do kontrolowania gradientu temperatury.

Metoda znajduje główne zastosowanie jako wyżarzanie odprężające. Jednak coraz częściej stosowana jest również do podgrzewania do spawania na gorąco. Pozwala to utrzymać właściwą temperaturę całej spoiny. Miejsce wygrzewania jest przykryte izolacją, co ogranicza promieniowanie ciepła na zewnątrz. Wpływa to na poprawę uciążliwości pracy przy wysokich temperaturach.

Stosowany zakres temperatur osiąga dziś ponad 900°C. Dokładność procesu cieplnego w zasadzie nie przekracza ±10°C, choć większość obróbek cieplnych mieści się w znacznie węższym przedziale.

Charakterystyczną cechą tej operacji jest precyzja działania. Nad przebiegiem procesu czuwa urządzenie mikroprocesorowe, które realizuje indywidualnie aplikowany program. Wielokanałowy rejestrator zapisuje w pamięci przebieg temperatur.

Istotne znaczenie w całym procesie ma właściwe raportowanie. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać wszystkie istotne cechy dla weryfikacji procesu cieplnego w pełnym jego zakresie.

Ten rodzaj usług charakteryzuje się mobilnością, to znaczy, że możemy ją zrealizować niemal w każdym miejscu gdzie znajdzie się odpowiednie zasilanie i gdzie jesteśmy w stanie dojechać.
Nowością w naszej ofercie jest obróbka cieplna mobilnym piecem elektrycznym. Jego komora grzewcza ma wymiary: 1200 (1800) x 1650 x 3950 mm (wy. sze. dł.) Zakres osiąganej temperatury to 1000°C.

Charakterystyka urządzenia: sterowanie mikroprocesorowe, niezależne 3 sekcje grzejne zapewniają bardzo dobry rozkład temperatury w komorze. Wysokiej klasy izolacja cieplna oraz system kołpakowy decydują o wysokiej szczelności. Ma to istotny wpływ na precyzję obróbki cieplnej i niskie zużycie energii. Możliwość stosowania termopar stykowych zwiększa kontrolę nad rozkładem temperatur w trakcie realizacji procesu.

Szczególną cechą naszego pieca jest możliwość transportu. Czasem jest bardziej opłacalne gdy urządzenie może przyjechać do większej ilości detali, niż wielokrotne transportowanie ich do miejsca gdzie stoi piec. Skraca to w sposób istotny czas i koszty tej fazy produkcji jaką jest obróbka cieplna.
Precyzyjna obróbka cieplna spoiny obwodowej na dużym obiekcie Duży obiekt nie zwalnia z obowiązku przygotowania instalacji grzewczej do precyzyjnego żarzenia
Obróbka cieplna wirnika turbiny wymaga specjalnego przygotowania Wirnik turbiny żarzymy w pozycji pionowej
Przygotowanie obróbki cieplnej konstrukcji turbinowej Węzeł cieplny na odlewie turbinowym wymaga odpowiedniego pozycjonowania punktów pomiarowych do sterowania pracą elementów grzejnych
Proces cieplny sterowany jest automatycznie przez urzadzenie mikroprocesorowe - kontrola obsługi jest jednak niezbędna Niewielki obiekt mimo żarzenia miejscowego, cały zostaje okryty izolacją